Regulamin

obowiązuje od dnia 30.04.2021 r.

§1

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 • adresu poczty elektronicznej:sklep@neuromarka.pl , telefonicznie pod numerem telefonu +48 695 107 993 w godzinach: poniedziałek–piątek 8:00–17:00,
 • pod adresem pocztowym: Neuromarka Agnieszka Siemińska, ul. Brzezińska 17, 05-074 Nowy Konik

· Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 18 1140 2004 0000 3702 8099 9578

§2

DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.

2. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Neuromarka Agnieszka Siemińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9511915828., REGON 388326212

3. KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. KONSUMENT – w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.neuromarka.pl

6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy, złożone poprzez prawidłowe wypełnienie formularza internetowego na stronie internetowej Sklepu (www.neuromarka.pl), tj. podanie wymaganych danych oraz akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookie

.

7. PRODUKTY – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie.

8. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

9. UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z
późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e-mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

10. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Neuromarka Agnieszka Siemińska

Ul. Brzezińska 17, 05-074 Nowy Konik

NIP 9511915828., REGON 388326212

§3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zasady zawierania i wykonywania Umowy oraz zasady odstąpienia od umowy i postępowania z tytułu rękojmi.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium RzeczpospolitejPolskiej.

4. Płatności są obsługiwane przez spółkę:

a. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

5. Do poprawnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, na którym zainstalowano poprawnie skonfigurowaną, aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari), oraz zaakceptowano pliki cookie.

6. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Niedozwolone są jakiekolwiek działania mogące wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

8. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Ceny wszystkich Produktów podane są w złotych polskich. Produkty są dostępne w sprzedaży do wyczerpania ich zapasu. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

10. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Produktach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, dodawaniu nowych oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, czy warunków akcji promocyjnych..

§4

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Klient, składając Zamówienie, zobowiązany jest do podania właściwych danych umożliwiających dostarczenie Produktu, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki prywatności i cookie

4. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. Dodać produkt do Koszyka;

b. Wybrać rodzaj dostawy;

c. Wybrać rodzaj płatności;

d. Podać miejsce wydania rzeczy

e. Złożyć w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

f. Następnie klient zostanie przekierowany do płatności, wybiera formę płatności i opłaca zamówienie

5. Klient po dodaniu produktu do koszyka w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć Produkt ze swojej listy zakupów redukując jego ilość lub rezygnując z zakupu poprzez kliknięcie „X”.

6. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty.

7. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Produkt Klientowi, wg postanowień §6 ust. 1 i 2.

8. Złożenie Zamówienia dokonane zostaje każdorazowo na podstawie poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.

9. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

10. Klient niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, otrzyma w formie wiadomości e-mail potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Produktów, sposobie i terminie płatności wraz z informacją w
jaki sposób może odstąpić od umowy. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może ją cofnąć.

§5

FORMY PŁATNOŚCI i OPŁATY

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2. Sprzedawca przekazuje informacje o cenie Produktów, jego cechach oraz istotnych właściwościach Produktów na stronie internetowej Sklepu. W sposób transparentny informuje też klientów o dodatkowych kosztach dostaw.

3. W Sklepie można dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:

a. Płatność kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard,
Maestro, MasterCard Electronic)

b. ePrzelewy (Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer
(mBank), Przelew24 (Santander Bank Polska S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH),
Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),
Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank
(Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem
(Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium – Płatności
Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Crédit
Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank płatność
online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus
Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew
Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),
e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A.,
Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we
Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A.,
Bank DnB Nord Polska S.A., Santander Bank Polska S.A.

c. BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.)

2. Korzystając z określonych w ust. 3 pkt a i ust. 3 pkt b metod płatności klient nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami.

3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową oraz pokryć koszt dostawy Produktu.

4. Koszt dostawy Produktu jest podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny aż do jego zrealizowania. Wszystkie  koszty prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu w sposób widoczny i klarowny przed złożeniem Zamówienia oraz w chwili potwierdzania zakupu przez Klienta.

5. Koszt dostawy Produktów jest uzależniony od wyboru sposobu dostawy i wartości Zamówienia:

a. DPD – Przesyłka Kurierska – 15,00 zł (z VAT)

b. InPost Paczkomaty – 15,00 zł (z VAT)

c. Poczta Polska (przesyłka polecona) – 9,90 zł (z VAT)

d. Przy zakupie powyżej 150,00 zł (z VAT) – darmowa dostawa

6. Za dokonanie płatności uznaje się moment: wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,

7. Do wysyłki Produktu Sprzedawca dołączy paragon. Jeśli klient zadeklaruje chęć wystawienia faktury VAT zostanie one wysłana mailem na podany w zamówieniu adres w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu zwrot wartości Zamówienia, w tym ceny zamówionych Produktów, kosztów dostawy, o których mowa w § 5 ust. 5 nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 Regulaminu.

§6

CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Termin doręczenia Produktów jest zależny od wybranej formy doręczenia Produktu i będzie realizowany w następujący sposób:

a. Poczta Polska – Przesyłka Polecona – do 7 dni roboczych od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi

b. DPD – Przesyłka Kurierska – 48 godzin od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi

c. InPost – dostawa do Paczkomatów – 48 godzin od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi

2. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Zamówienia złożone i opłacone do godz 12:00 przekazane będą w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone i opłacone po godz 12 przekazane będą następnego dnia roboczego.

3. Wszystkie zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, firmy InPost lub Poczty Polskiej.

4. W wypadku dostawy kurierem odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W wypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki Produktu. Można również odebrać paczkę osobiście z oddziału firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia przesyłki Produktu. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od
Klienta, kurier zwraca Produkt do Sprzedawcy. Przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej są awizowane podwójnie, tzn. pierwsza
awizacja trwa 7 dni, druga awizacja trwa następne 7 dni, co oznacza, że po upływie łącznego okresu 14 dni awizacji przesyłka jest zawracana do
nadawcy.

5. W wypadku dostawy do paczkomatów InPost paczkę należy odebrać w ciągu 48 h od otrzymania potwierdzenia dostarczenia przesyłki do odpowiedniego paczkomatu.

6. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia w tym o przekazaniu Produktu spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

7. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Produkt/Produkty kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Produktu ponosi Sprzedawca.

8. Gdy uszkodzony Produkt dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale „Rękojmia” (§8 Regulaminu).

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy drogą mailową na adres sklep@neuromarka.pl
 4. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. W celu dokonania zwrotu Produktu Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Produkt oraz dostarczyć na własny koszt (wraz z dołączeniem oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres:

  Neuromarka Agnieszka Siemińska, ul. Brzezińska 17, 05-074 Nowy
  Konik

  . W sytuacji, gdy zwracany Produkt będzie nosił znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, w szczególności gdy zostanie zwrócony uszkodzony lub niekompletny Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

RĘKOJMIA

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady  (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje
się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową  wymagałoby nadmiernych
kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów
przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania
tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §8 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem  sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §8 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia  oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,
przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 16-17 z tym, że bieg terminu rozpoczyna się
od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim  nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

§9

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania,  przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Klienta związane z jego danymi osobowymi są dostępne w Polityce prywatności.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.Administrator Danych Osobowych  zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to  uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 3. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym
  celu może zostać w każdej chwili wycofana. Na potrzeby realizacji zamówienia Klienta zbierane są następujące dane osobowe:
  1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
 4. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera Polityka Prywatności.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób  interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Regulamin może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (neuromarka.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.  Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.